Historie družstva

Sociální družstvo Andělka vzniklo na základě našich zkušeností z dlouholeté práce v sociální oblasti, působení na Úřadu práce(úsek speciálního poradenství) a manažerských zkušeností, získaných při realizaci projektu, jehož cílem bylo pomoci lidem se zdravotním znevýhodněním získat pracovní uplatnění (projekt byl spolufinancován EU).

Rozhodli jsme se pro konkrétní pomoc-vytvořit vhodná pracovní místa, aby lidé se zdravotním znevýhodněním měli nejen možnost výdělku, ale mohli pracovat v malém kolektivu a vyhovujícím prostředí s nabídkou psychické podpory a profesionálního poradenství.

Založení družstva předcházelo zaměstnávání domácích montážních dělníků. Pro většinu lidí je však prospěšnější vyjít za prací z domácího prostředí. Proto jsme chtěli vytvořit více menších chráněných dílen v rámci větších firem. Ty by ve svých objektech nabídly vhodnou práci pro menší skupinu zdravotně znevýhodněných.

Se zřízením naší firmy nám pomohli zaměstnanci Svazu českých a moravských výrobních družstev v rámci projektu Zakládání sociálních družstev.

1.2.2008 jsme spolu s našimi čtyřmi dětmi založili družstvo rodinného typu. První chráněná dílna vznikla díky podpoře výkonné ředitelky PAPÍREN BRNO a.s. Nabídla nám prostory k pronájmu i vhodnou práci pro naše zaměstnance.

Zaměstnanci byli nejdříve vybráni z domácích dělníků. Dalších pět jsme postupně získali z řad účastníků projektu na podporu zaměstnávání OZP.

V současné době zaměstnáváme deset lidí v kategorii OZP v různém stupni postižení. Počet zaměstnanců je variabilní, všichni pracují na zkrácený úvazek. Z šesti členů družstva je jeden v pracovním poměru, jedna z nás pracuje na dohodu o provedení práce. Ostatní nám pomáhají jako dobrovolníci.